avjapan เพื่อนเก่าเมา มาเคาะประตูห้องกลางดึกได้เย็ดเธอทั้งคืน MSFH-066

เรื่องย่อ : เธอเป็นเพื่อนเก่าของผมสมัยเรียนมัธยมด้วยกันavjapan เธอบังเอิญเจอผมระหว่างเดินทางกลับบ้านเราทั้งสองคนก็ได้คุยกันและแลกไลน์ทิ้งไว้ ตกดึกเธอไลน์มาหาว่าขอนอนที่ห้องหน่อยเธอเมากลับบ้านไม่ได้หลังจากนั้นเธอเปลี่ยนเสื้อผ้า avjapanต่อหน้าของผมแล้วผมก็รู้ได้ทันทีว่าเราต้องการอะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *